Belforten

Beffroi

In de middeleeuwen deden de belforten hun intrede in de stadskern als wachttoren om de bevolking te beschermen. Naast de kerktoren van de kerkelijke macht en de donjons van de adel, stonden de belforten symbool voor de onafhankelijkheid van de steden. Ze vormen dan ook de trots van de inwoners van Noord-Frankrijk. Helemaal sinds 2005, toen elf van hen een vermelding kregen op de Werelderfgoedlijst van Unesco.In de top vind je de beiaard met haar klokken.